JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
For beboere
 
Tip en ven

Menuen til højre viser alle boligafdelingerne i Greve Boligselskab. De enkelte boligafdelinger er uddybende beskrevet.
 

Når du bor i en almen bolig

Boligselskabernes Landsforening har udarbejdet en pjece, som fortæller lidt om de almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere.

Link til pjecen 

 

Råderetsregler

Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig større frihed til at bestemme over egen bolig og dermed flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker.

Link til beskrivelse af råderetsregler
 

Byt Bolig

Du har ret til at bytte bolig med en lejer af en anden lejebolig. Der er ikke krav om at bytningen skal være imellem 2 almene lejere, - der er også mulighed for at bytte med en lejer, der bor hos en privat udlejer.

Reglerne for bytte finder du i lov om leje af almene boliger § 69, hvor betingelserne for bytte er anført. B.la. skal du som hovedregel have beboet boligen i 3 år, og boligen må ved bytning ikke blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum og endelig kan udlejer modsætte sig bytte, hvis der foreligger en rimelig grund.


BL har samlet et byttekartotek, hvor du kan oprette en profil her.
 

 

Til- og afmelding af SMS service

Din boligafdeling udsender en sms eller e-mail til beboerne når der opstår akutte situationer eller har særlige oplysninger til beboerne. - Dette sker automatisk hvis din mobiltelefon er registreret på adressen - hvis du ikke ønsker denne oplysning kan du afmelde tjenesten her... 
 
Hvis din mobiltelefon imidlertid ikke er registreret på din hjemadresse eller du ønsker oplysningerne tilsendt på e-mail kan du tilmelde din mail eller mobiltelefon her.

Link til tilmelding

Beboerblade

Greve Boligselskab udgiver et beboerblad hver halve år og dette bliver uddelt til alle beboere. Hvis du imidlertid ikke har modtaget dette eller ønsker at genlæse dette kan du finde dem herunder.
 

Juni-2010  |  Dec-2010 Juni-2011Dec-2011 Juni-2012  |  Dec-2012 Juni-2013  |  Dec-2013  |  Juni-2014Dec-2014  |  Juni-2015  |  Dec-2015 Juni-2016  |  Dec-2016  | Juni-2017  |

 

 

Bestemmelser

Læs om bestemmelserne vedr. indflytning, fraflytning, boligbytte og fremleje.

Link til bestemmelsen