JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
For boligsøgende
 
Tip en ven

Menuen til højre viser alle boligafdelingerne i Greve Boligselskab. De enkelte boligafdelinger er uddybende beskrevet.
 

Indmeldelse

For at kunne få tilbudt en lejlighed skal man være skrevet op til en lejlighed.

Link til indmeldelsesblanket 

 

Lejepriser og gebyrer

Vi har samlet oversigten over huslejer og opskrivningsgebyrer.

Link til oversigten
 

Råderetsregler

Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig større frihed til at bestemme over egen bolig og dermed flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker.

Link til beskrivelse af råderetsregler
 

 

Oversigt over afdelinger

Du kan få vist en oversigt over alle afdelingerne i Greve Boligselskab.

Link til oversigten